skip to Main Content

Millaisia eroja on kaupankäyntialustoilla ja verkkokaupoilla?

Olen viimeisen kymmenen vuoden yrittäjyyteni aikana havainnut, kuinka vaikeata yrityksissä on hahmottaa tavarakauppaan osallistuvien kaupankäyntialustojen ja verkkokauppojen suurimmat erot. Tämä kirjoitus yrittää tuoda niistä merkittävimpiä esille.

Amazon ja Alibaba ovat esimerkkejä kaupankäyntialustoista. Niissä kauppaa käyvät kaupan osapuolet suoraan keskenään ikäänkuin jatkuvasti auki olevassa pörssissä. Kun alustan sisällä tuotetta myyvä yritys markkinoi aktiivisesti tuotetta ja ostaja päättää sen tilata, tapahtuu kauppa ainoastaan näiden kahden tahon välillä. Kaupankäyntialusta ei siis ole missään vaiheessa kaupan osapuoli.

Tämä transaktioita kuhiseva pörssi eli kaupankäyntialusta saa muutamien prosenttien korvauksen kaikesta alustallaan tapahtuvasta kaupasta. Tämän kassavirran avulla kaupankäyntialusta taas ylläpitää ja edelleen kehittää palveluaan kohti entistä vilkkaampaa toimintaa. Yrityksille valmis kaupankäyntipaikka vähentää merkittävästi omien laajojen ja kalliiden IT-järjestelmien kehittämistä. Myös markkinointikulut ovat pienemmät valmista kaupankäyntialustaa käytettäessä. Nykymuotoisen digimarkkinoinnin aikana uusien käyttäjien houkutteleminen oman verkkokaupan käyttäjiksi nielee nopeasti koko markkinointibudjetin. Investointien määrä ja niiden takaisinmaksuaika saattaakin tulla liian kalliiksi verrattuna olemassa olevien kaupankäyntialustojen aktiiviseen käyttöönottoon. Viime viikolla velloneet Amazoniin liittyvät huhutkin peittyivät negatiivisiin olettamuksiin, eikä moniin Amazon suomiin mahdollisuuksiin suomalaisillekin myyjille ja ostajille.

Globaalisti kaupankäyntialustoihin on liittynyt valtava määrä yrityksiä. Mikä sitten erottaa alustataloudessa menestyviä yrityksiä? Sanoisin, että parhaat ymmärtävät käyttää aktiivisesti näitä uusia kaupankäyntimalleja – tuotteiden markkinointiin, myyntiin, hankintaan ja tilaamiseen. He pyrkivät myös löytämään kilpailijoita paremmat etulyöntiasemat markkinapaikoissa, sillä myös kilpailijat käyttävät samoja kanavia.

Kaupankäyntialustojen näkymät ja tuotevalikoimat muuttuvat koko ajan myyjäyritysten aktiviteettien, tarjonnan ja toisaalta ostajien kysynnän myötä. Alustat ovatkin monelta osin hyvin reaaliaikaisia. Uusimpina verkkokaupankäynnin teknologioina kaupankäyntialustat mahdollistavatkin ketterimmän kaupankäynnin. Moderneimmat alustat mahdollistavat myös myyjien ja ostajien välisen kohtaamisen moninaisilla kommunikaatiotyökaluilla, sekä esimerkiksi tarjouspyyntöjen mahdollisimman helpolla ja nopealla käsittelyllä. Edistyneimmät markkinapaikkojen myyjäyritykset palvelevat asiakkaita globaalisti 24/7 – sillä he ymmärtävät nopean reagoinnin näkyvän loppujen lopuksi viivan alla.

Verkkokaupoissa kauppa tapahtuu verkkokaupan toimesta ja verkkokauppa on kaupan osapuoli. Jos tuotetta myyvä yritys päättää laittaa tuotteen verkkokauppaan myyntiin, on ostajan kirjauduttava kyseiseen verkkokauppaan ja maksettava tuote verkkokaupalle. Verkkokauppa ostaa melkein aina myytävät tuotteet omaan taseeseensa. Verkkokaupat voivat toimia myös hyvin vastaavanlaisilla pienillä läpimyyntikomissioilla kuin kaupankäyntialustat. Myös heillä tilatut tuotteet saattavat usein liikkua ostajalle suoraan tuotteen maahantuojalta tai valmistajalta (drop shipping -malli).

Verkkokaupat ovat useimmiten kaupankäyntialustoihin nähden kaupankäyntimalliltaan hyvin yksisuuntaisia. Tuotteiden myyjä asettaa tuotteet myyntiin ja ostajayritys tilaa niitä. Lisäksi valikoima riippuu pääasiassa verkkokaupan omasta aktiviteetista toisin kuin kaupankäyntialustoissa, joissa yritykset itse ovat koko alustan aktiivisuuden synonyymi.

Verkkokauppojen ylläpidon ja kehittämisen kustannukset jäävät niiden omistajille. Verkkokaupat ovat myös harvoin yhteisiä, jolloin myös tuotteita myyvien yritysten kulujen keskenään jakamisen hyödyt esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa ja logistiikassa jäävät näille yksittäisille tai harvoille toimijoille. Positiivisessa mielessä taas verkkokauppamaailmassa myös mahdollinen liiketulos jää verkkokauppiaalle itselleen.

Kuluttajaverkkokauppojen, kuten vaikka Verkkokauppa.comin tai Adidas Outlet Onlinen osalta, kuluttajien asettamat vaatimukset ominaisuuksien osalta ovat ihan toisenlaiset kuin yritysten väliseen kauppaan osallistuvien B2B verkkokauppojen. Kuluttajille on tarjottava esimerkiksi hyvin spesifejä tuote- ja hintavertailuja, koska B2C-verkkokauppojen haastajina ovat kivijalkakaupat sekä toiset verkkokaupat. Kuluttajaverkkokauppoja on myös syytä mainostaa isolla budjetilla, koska ne ovat suunnattu lukumääräisesti paljon isommalle joukolle eli kuluttajille. Pitää muistaa, että kuluttajien huomiosta kilpailee tälläkin hetkellä myös valtavat globaalit verkkokauppa-toimijat (kuten vaikka AliExpress, eBay ja Amazon).

Teknisesti erilaisia modernin kaupan ratkaisuja on todella paljon. Verkkokaupan ja kaupankäyntialustojen englanninkielinen termi eCommerce pitää sisällään ainakin viidenlaisia B2B ja B2C liiketoimintamalleja. Drop Shipping-, tukkumyynti- ja varastointi- sekä valmistavan teollisuuden White-labeling ja Private-labeling tilaus-toimitus liiketoimintamallit ovat niistä esimerkkejä. Tuleeko teille muita mieleen?

Suomessa eCommerce keskusteluja leimaa vahva keskittyminen kuluttajaverkkokauppaan (B2C) ja pienempi osa yritysten väliseen verkkokauppaan (B2B). Yritykset ovat siirtyneet Suomessa hitaammin B2B eCommerceen. Onko syy sitten suomalaisten yritysten hitaammassa sopeutumisessa uusiin kaupan teknologioihin? Myyntimäärät ovat kuitenkin globaalisti B2B verkkokaupassa jo yli kolme kertaa suuremmat kuin B2C verkkokaupassa (lähde: Statista B2B eCommerce 2017).

Suppilog on Suomessa kehitetty yritysten välinen kaupankäyntialusta, joka on eräitä ensimmäisiä suomalaisia alustatalouden yrityksiä. Palvelu sisältää paljon ratkaisuja ja työkaluja monikanavaisen tuotemyynnin sekä myyntikentän tehostamiseen myyjäyrityksille. Vastaavasti tuotteita etsiville ostajayrityksille (kivijalat ja verkkokaupat) Suppilogin on ikäänkuin verkkokaupan näköinen tilauskanava. Suppilogiin on yhdistetty paljon myös B2B verkkokauppojen ominaisuuksia varsinkin tuotteiden ostajien osalta. Suppilogin kaupankäynnin, logistiikan ja transaktioiden toteutuksissa on ominaisuuksia lähes kaikista eCommercen liiketoimintamalleista. Suppilogia käyttää tällä hetkellä yli kaksi tuhatta myyjää- ja ostajayritystä, sekä lukuisat logistiikkayhtiöt yli 20 toimialalla.

Harri Eskelin, Suppilogin perustajaosakas

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *