skip to Main Content

Yhteisosastolla on helpoin tapa osallistua messuille

Joskus tulee kysymyksiä myyjäyrityksiltä, että kuinka he saisivat lisää myyntiä, jälleenmyyjiä ja kaikkia muitakin asiakkuuksia. Yleisin vastaukseni on, että tekemällä oikeita asioita, oikeille tuotteilla, oikeaan kohderyhmään. Eräs konkreettinen keino on käydä aktiivisesti oman toimialan ammattilaismessuilla ja tavata asiakkaita. Suppilogin ekosysteemissä…

Lue lisää

Tavarakaupankäynnin perusteita (for dummies)

Keskustelut uusien ja vakiintuneiden myyjäyritysten kanssa, oli sitten kyseessä pienmaatilallinen Nauvosta tai multinationalistinen korporaatio Jenkeistä kulkevat usein tämän aihealueen ympärillä. Rekrytoinko kymmenen omaa myyjää, hakeudunko vakiintuneen jakelijan valikoimiin, ulkoistanko kaiken ja alan odottamaan tuloksia vai jäänkö upean tuotteen kanssa yksin…

Lue lisää

Uusi kokonaisvaltainen alkoholilogistiikka panimoille, jakelijoille, tukkureille ja maahantuojille

Suppilog Finland Oy ja Collico Oy ovat tehneet aiesopimuksen uuden alkoholilogistiikan tarjoamisesta alkoholialalla toimiville yrityksille.  Suppilog Finland Oy on kehittänyt modernia alkoholikaupankäyntiä pilvipalveluna ja palveluun on kuulunut alkoholijuomien varastointi sekä verollisessa, että verottomassa varastossa pk-seudulla. Collico Oy on uusi logistiikkayritys, joka tarjoaa monipuoliset logistiikkaratkaisut…

Lue lisää

Uusi koontilogistiikka aukeaa vuoden alussa kaikille tukkutavarakaupan toimijoille

Logistiikkakustannukset ovat Suomessa pitkistä etäisyyksistä johtuen kansainvälisesti verrattuna korkeat; liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan jopa 16 % mikroyritysten liikevaihdosta. Kustannukset vaihtelevat toimialoittain ja riippuvat myös yrityksen tavoittelemasta palvelutasosta. Erityisesti teollisuuden ja kaupan aloilla logistiikan merkitys korostuu. Lähde: https://yrityssuomi.fi/logistiikka    …

Lue lisää