skip to Main Content

Ostajat kysymyksiä

Suppilog on tavarakauppaan erikoistunut digitaalinen tukku, eli eräänlainen ekosysteemi ostajille ja myyjille. Ydintarkoitus on luoda kannattavampia liikesuhteita kaikille osapuolille.

Suppilog on koodattu alusta lähtien itse ja ei perustu millekään yleiselle pilvipalvelu tai verkkokaupa -alustalle. Suppilogin sovelluskehityksestä ja tietoturvasta vastaavat omat huippuammattimaiset sovelluskehittäjät.

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan yritysten väliseen kaupankäyntiin, siksi käymme jokaisen uuden rekisteröityjän manuaalisesti läpi ja tarkastamme y-tunnuksen perusteella yrityksen toimialan ja luottokelpoisuuden.

Uusien myyjätunnuspyyntöjen tapauksessa edellytämme päämiessopimuksen allekirjoittamista fyysisesti tai sähköisesti, sillä myyjäosapuolen täytyy ostamisen lisäksi järjestää kaikki tavarakaupankäynnin mahdollistamiseksi tehtävät toimenpiteet kuten varastointi, suoratoimitukset ja logistiikka.

Jokainen myyjä Suppilogissa on suoratoimittaja, sillä palvelumme toimii pelkästään kaupankäynnin välittäjänä ja kaupankäynnin osapuolena ovat myyjä-ostaja. Kun myyjä varastoi itse ja haluaa palvella ostajiaan suoratoimituksella, niin myyjä vastaa tuotteen toimittamisesta itse.

Osa myyjistä on halunnut liittyä koontitoimituksiin, joka tarkoittaa varastointia ja tilausten toimittamista ostajille yhdessä koontitoimituksessa. Tästä logistiikkainnovaatiosta syntyvän säästön jakavat myyjät keskenään. Koontitoimitukset pienentävät kaupankäynnin logistiikan kustannuksia, pitävät tuotteen hinnan kilpailukykyisenä moniin perinteisiin malleihin verrattuna, sekä vähentää CO2-päästöjä. Tällä hetkellä koontilogistiikka on mahdollista logistiikkakumppanimme DB Schenkerin kautta.

Ole reippaasti aina ensin yhteydessä Suppilogin asiakaspalveluun, jos sinulla on tilauksen tai toimituksen kanssa ongelmia.

Omalla kuljetuksellaan toimivat suoratoimittajat vastaavat omien tuotteiden toimittamisesta. Näissä tapauksissa pyrimme selvittämään mistä ongelma tai viivästys johtuu. Usein näissä tapauksissa ostaja ei ole vain huomannut tilauksen saapumista, ja tästä on aiheutunut inhimillinen virhe.

DB Schenkerin koontitoimitusten palvelulupaus on 48h tunnin toimitus. Jos tilauksen on suorittanut maanantaina puoleenpäivään mennessä, tulisi normaalitilanteissa toimituksen olla perillä keskiviikkona. Jos toimitus on myöhässä tai siinä on puutteita, niin Suppilogin asiakaspalvelu selvittää tilanteen ostajan puolesta.

Kyllä on, kaikilla mittareilla. Suppilogin arvoihin lukeutuu integriteetti, jonka nojalla teemme kaikki päätöksemme. Palvelu operoi monilla hyvin säädellyillä toimialoilla, joissa viranomaisten asettamia säädöksiä ja raportointimalleja täytyy noudattaa. Tämä on mahdollistanut palvelun käyttämisen esimerkiksi lääketeollisuuden sekä alkoholi-toimialan ratkaisujen tarjoajana.

Valitettavasti ei vielä. Suppilog luo kannattavia liikesuhteita, ja sen arvolupauksen pitämiseksi uusien Suppilog-maiden avaaminen vaatii ostajilta, myyjiltä, järjestelmältä, uuden maan maaorganisaatiolta ja logistiikkakumppaneilta saumatonta yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta. Toivottavasti pääsemme kuitenkin toteuttamaan tätä seuraavaa kehitysvaihdetta mahdollisimman pian.

Historiamme on osoittanut että paljonkin. Palvelumme suurimmat myyjät ovat tukkuja, jotka ovat löytäneet Suppilog-palvelusta strategisesti tärkeän lisäpalvelukanavan asiakkailleen. Suppilog on pystynyt ratkaisemaan monen perinteisen tukun digitaalisen kehityksen ongelmat, tarjoamalla yhden käyttöliittymän ja valmiiden ostavien asiakkaiden kautta valmiin kaupankäynnin sovelluksen.

Suppilogin omistaa n. 70kpl yksityishenkilöitä. Suppilog on riippumaton toimija ja pyrkii noudattamaan pelkästään ydinlupaustaan kannattavien liikesuhteiden luomiseksi yrityksille, sekä missiota, visiota ja arvojaan. Lisätietoa näistä Yritys -sivulta.

Myyjät kysymyksiä

Suppilog tarjoaa tavarakauppaan myyjäyrityksille sähköisen kanavan ostajan kanssa. Ydintarkoitus on luoda kannattavampia ja tehokkaampia asiakassuhteita kaikille osapuolille.

Suppilog tarjoaa myyjäyritykselle yhden selkeän kanavan tilausten keräämiseen, syöttämiseen ja ostajien informointiin. Palvelusta löytyy jo tuhansia ostajia, jotka hakevat jatkuvasti uusia meneviä tuotteita. Tuoterekisteri, CRM, tilausten syöttö, asiakaslistat, raportoinnit, mediakalenterit ja monet muut lisäominaisuudet kuuluvat myyjäyrityksen käyttöön. Suppilog perii kaupankäynnistä pienen muutaman prosentin komission.

Suppilogin perusmallissa logistiikan tarjoaa myyjäyritykset. Malli toimii hyvin yrityksille, joilla on toimiva hyvä oma logistiikka tai pienet volyymit. Myyjä voi asettaa erityyppisiä tilausrajoja tai toimituskuluja ostajille.

Suppilogin logistiikkakumppanit pystyvät tarjoamaan niistä kiinnostuneille myyjäyrityksille kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja. Logistiikkakumppanit ovat:
– DB Schenker
– LTP logistics
– Posti
– DSV

Logistiikkakumppaneista ja niiden soveltuvuudesta yrityksellesi saat lisätietoa Suppilogin henkilöiltä.

Suppilogista löytyy yrityksiä jotka myyvät yli miljoonalla eurolla asiakkaille, sekä myyjäyrityksiä jotka eivät ole myyneet tai saaneet tilauksia yhtään.

Suppilog on riippumaton palvelu, eikä pysty takaamaan kaikille palveluun tuleville myyjäyrityksille tilauksia. Ostajat tekevät omat ostotoimenpiteensä ja valintansa omien tarpeidensa mukaan. Suppilog tarjoaa tähän tehokkaan työkalun ja toimivan palvelun.

Jos ostajayritykset eivät ole kiinnostuneita myyjäyrityksen tuotteista, niin Suppilog suosittelee myyjäyritykselle tarkempaa toimialan ja ostajien tutkimista, sekä myyntistrategiaa. Suppilog Oy:n asiantuntijat, verkostot ja omistajat tietävät paljon eri toimialojen lainalaisuuksista, ja heiltä voi kysyä heidän tahtotilansa mukaan konsultaatiota.